دوره های حضوری

جولای 10, 2018

کافه سخنرانی (مهارت کلامی در کسب و کار)

هر کسی یک چیزی رو از منظر خودش مهم میدونه. کفاش تمیزی و مرتبی کفش افراد رو جز مسائل مهم می دونه و میگه که اگه […]
جولای 10, 2018

کارگاه مذاکره و متقاعدسازی به روش شخصیت شناسی MBTI

در این دوره چه می آموزیم؟ شناسی تیپ شخصیتی به شما کمک میکند تا: -تفاوتهای یکدیگر را راحت تر درک کنید و بدون آسیب به خود […]
جولای 9, 2018

کارگاه هنر متقاعدسازی

دیپالک مالهوترا میگه: از مذاکره کنندگان حرفه ای پرسیدم: مهم ترین کاری که در مذا کره انجام می دهند چیست؟ بیشترین پاسخی که دریافت کردم این […]
جولای 9, 2018

دوره جامع سخنرانی و فن بیان

همان قدری که من(محمد گیوکی) از صحبت کردن لذت می برم، می تونم درک کنم که چرا خیلی ها با این موضوع مشکل دارند. ترس از […]

جولای 10, 2018

کافه سخنرانی (مهارت کلامی در کسب و کار)

هر کسی یک چیزی رو از منظر خودش مهم میدونه. کفاش تمیزی و مرتبی کفش افراد رو جز مسائل مهم می دونه و میگه که اگه […]
جولای 10, 2018

کارگاه مذاکره و متقاعدسازی به روش شخصیت شناسی MBTI

در این دوره چه می آموزیم؟ شناسی تیپ شخصیتی به شما کمک میکند تا: -تفاوتهای یکدیگر را راحت تر درک کنید و بدون آسیب به خود […]
جولای 9, 2018

کارگاه هنر متقاعدسازی

دیپالک مالهوترا میگه: از مذاکره کنندگان حرفه ای پرسیدم: مهم ترین کاری که در مذا کره انجام می دهند چیست؟ بیشترین پاسخی که دریافت کردم این […]
جولای 9, 2018

دوره جامع سخنرانی و فن بیان

همان قدری که من(محمد گیوکی) از صحبت کردن لذت می برم، می تونم درک کنم که چرا خیلی ها با این موضوع مشکل دارند. ترس از […]